southgate-tower-tang-ham-2
southgate-tower-tang-ham-1
southgate-tower-tang-lung
mat-bang-tang-tret-can-ho-south-gate-tower-q7
mat-bang-officetel-can-ho-south-gate-tower-q7
mat-bang-tang-9-can-ho-south-gate-tower-q7
southgate-tower-tang-10-tang-27
Tầng căn hộ Southgate Tower điển hình
Sơ đồ căn hộ
5 (100%) 1 Đánh giá!