southgate-tower-tang-ham-lung
southgate-tower-tang-ham-2
southgate-tower-tang-10-tang-27
Tầng căn hộ Southgate Tower điển hình
Sơ đồ căn hộ
5 (100%) 1 Đánh giá!